kontura rtů

Kontura rtů je v dnešní době již nejméně používanou metodou pro zvýraznění rtů. Touto metodou rty nevybarvíme pouze orámujeme. 

bližší informace o cenách naleznete zde


KONTURA RTŮ PO APLIKACI